Вузькоколійка в Рогізному на столітніх фото

В роки Першої світової війни австрійські військові фотографи зробили тисячі кадрів, які сьогодні є чудовим джерелом для вивчення вигляду міст і сіл України столітньої давнини.

Read More

У Демидівці презентовано виставку «Історичні екскурси в урочищі Шанків Яр»

Read More

Слов’янський період

На багатошаровому поселенні в ур. Шанків Яр археологи виявили ранньослов’янські археологічні культури, а це поселення празько-корчацької (V-VII ст.) та райковецької (VIII-X ст.) культур. Мешканцями слов’янського поселення були племена дулібів. В XI ст. життя на поселенні в ур. Шанків Яр перервалося й відновилося лише у XII ст., продовжуючись до XIV-XV ст.

Read More

Поселення готів

Готи — це східногерманське плем’я, що дало назву широкому племінному об’єднанню, до якого в різні часи входили різні етнічні групи населення Європи. Готи з’явилися на материку в районі Польського Помор’я в I ст. н. е., як переселенці зі Скандинавії. Вже у II ст. вони зайняли Східне Помор’я, Куявію, а в кінці цього ж століття прийшли в землі Мазовії і Підляшшя, Волині і Поділля.

Read More

Доба міді та ранньозалізний вік

Поселення епохи енеоліту розташоване у західній частині ур. Шанків Яр. Матеріали цього періоду репрезентують маліцьку культуру. У культурному  шарі археологами знайдено фрагменти ліпних посудин, які мали світло-коричневу добре згладжену поверхню і домішку піску у формувальній масі.

Read More

Історія досліджень пам’ятки

Пам’ятка Хрінники 1 в уроч. Шанків Яр (Демидівський р-н, Рівненська обл.) є багатошаровим поселенням, розташованим на корінній терасі лівого берега р. Стир приблизно за 1,75 км на північний схід від Хрінницької ГЕС. Археологічні пам’яткибіля с. Хрінники відомі з кінця XIX ст. і вперше згадані у працях В.Б. Антоновича у 1901 році. Розвідкові роботи навколо Хрінницького водосховища проводив І.К. Свєшніков у 1980-х роках.

Read More

Денис Никодимович Козак

Доктор Денис Козак про дослідження у Хрінниках, 2012й

Фото: Вікіпедія/ Олексій Златогорський Read More

Скансен може з’явитися неподалік Хрінницького водосховища

Read More

“Один на один”: Що викопали на березі Хрінницького водосховища?

Read More

Історія урочища Шанків Яр

Read More